Bedrijfsgegevens

De Hondenknop
St.-Katharinastraat 100
2870 Ruisbroek (Puurs)
0472/72 26 12
E-mails:
webshop@hondenknop.be
patty@hondenknop.be

Ondernemingsnummer: BE 0636 830 437

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: De Hondenknop;
 • Klant: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf. Een klant wordt geacht gemachtigd te zijn om de aankopen te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met de verkoper;
 • Product(en): de artikelen die in de webshop van De Hondenknop worden aangeboden.
 • Bestelling: Elke bestelling die door een klant geplaatst wordt conform de voorwaarden
 • Website: https://www.hondenknop.be
 1. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de verkoper en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. De verkoper heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 1. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, de verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

 1. Betaling

De betaling van de bestelling geschiedt uitsluitend via voorafgaandelijke bankoverschrijving op de medegedeelde bankrekening van de verkoper.
De betaling dient uiterlijk binnen de 14 dagen overgemaakt te worden, zoniet wordt de bestelling geannuleerd.

 1. Levering

5.1 De producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom en eventuele verzendingskosten.

5.2. Leveringen gebeuren uitsluitend in België door Bpost, mits betaling van verzendkosten.

5.3. Na het definitief maken van de bestelling en na ontvangst van uw betaling zal de verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren ten gevolge van overmacht. De verkoper is niet verplicht de overmacht te bewijzen. Vertraging in het verwerken van de bestelling kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding ten aanzien van de verkoper.

5.4. De verkoper behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van de verkoper. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.5. De verkoper is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.

5.6. De verkoper streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Artikelen die niet meer in voorraad zijn, worden vermeld op de website. De verkoper streeft ernaar om deze zo snel mogelijk terug beschikbaar te hebben.

 1. Bedenktijd, herroepingsrecht, retour

6.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking

6.2. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk (brief of e-mail) kenbaar te maken aan de verkoper. Nadat u schriftelijke kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product en meegeleverde factuur binnen 14 dagen retour te sturen, in de originele staat en verpakking,. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.

6.3. Indien u na afloop van de in 6.2 genoemde termijnen:
a) niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht;
b) het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening. Het betaalde bedrag van de geretourneerde producten zullen, uiterlijk binnen de 31 dagen, terugbetaald worden op voorwaarde dat de producten reeds terug ontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending voorgelegd kan worden.

6.7. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:
*met beschadigde verpakking;
*met aangebrachte tape, kleefband en/of stickers;
*met geschrift op de originele verpakking;
*met onvolledige inhoud.

 1. Garantie

Gezien de hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. De verkoper is nooit aansprakelijk voor (in)directe schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.4. De verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

 1. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot de verkoper via bovenvermelde bedrijfsgegevens. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan u aan melden via het Europees ODR platform.

 1. Copyright

Niets van de website mag zonder toestemming van de verkoper vermenigvuldigd of gekopieerd worden.