Het streven van De Hondenknop is om voor iedere hond een oplossing op maat te vinden. Trainingen voor honden >26 weken worden voorafgegaan door een observatiesessie, waarbij we het gedrag bekijken / bespreken.

BASISTRAINING

We kijken waar de knelpunten liggen, wat u met uw hond wenst te bereiken, wat hij of zij reeds goed doet…
De lessenreeks (5 instructietrainingen) kan bestaan uit een combinatie van volgende leerpunten, afhankelijk van de noden:

 • Aanleren van een (andere) trainingsmethode;
 • Resocialisatie en hoe aan te pakken;
 • Positieve teambinding;
 • Hier komen, zitten, liggen;
  Ontspannen meewandelen aan de leiband;
 • Leren alleen blijven (≠ verlatingsangst (www.ninavantilbeurgh.nl));
 • Naar zijn/haar plaats sturen;
 • Oefeningen die bijdragen tot de zelfcontrole van uw hond;
 • Actief samenspelen;
 • … oefeningen die belangrijk zijn in uw gezinssituatie

ONGEWENST GEDRAG

Een hond hoeft helemaal niet gestoord te zijn om storend gedrag te vertonen.

Elke hond vertoont wel eens gedrag dat ongewenst is voor zijn begeleider of voor mensen uit de omgeving van de hond.

Er kunnen heel wat redenen zijn waarom uw hond ongewenst gedrag vertoont:
Soms komt dit gedrag voort uit de hond zelf (ras, genetisch, medische oorzaak, …), soms heeft dit gedrag zijn oorsprong in de ervaringen die de hond heeft opgedaan.
Vaak gaat het echter om een combinatie van factoren die op elkaar inwerken en elkaar versterken.

Ongewenst gedrag waarbij u en uw hond geholpen kunnen worden, kan divers zijn:

 • opspringen (tegen u of bezoek);
 • trekken aan de leiband (≠ genetisch gedrag bij sledehonden);
 • angstgedrag;
 • onzindelijkheid;
 • aandachteisend gedrag;
 • uitvalsgedrag;

Heb je interesse? Lees even de Algemene voorwaarden door.